Основана во 2001 година како резултат на нашите верувања во потребата на пазарот за маркетинг агенција која што ќе ги предвиди потребите на клиентите и ќе понуди врвни решенија за нивните проблеми преку интеграција на различни маркетинг услуги.

Нашата мисија е да понудиме ефикасни решенија за предизвиците со коишто се соочуваат нашите клиенти во услови на променливи пазарни опкружувања, преку интеграција на широка палета на маркетинг и комуникациски решенија што ќе резултираат со повисока додадена вредност за клиентите.

Секогаш прво
поаѓаме од бројките!

Ѓаволот е во деталите, а
деталите ја чинат разликата!

Постигнуваме мерливи
резултати!

Slider

Основана во 2001 година како резултат на нашите верувања во потребата на пазарот за маркетинг агенција која што ќе ги предвиди потребите на клиентите и ќе понуди врвни решенија за нивните проблеми преку интеграција на различни маркетинг услуги.

Нашата мисија е да понудиме ефикасни решенија за предизвиците со коишто се соочуваат нашите клиенти во услови на променливи пазарни опкружувања, преку интеграција на широка палета на маркетинг и комуникациски решенија што ќе резултираат со повисока додадена вредност за клиентите

Секогаш прво поаѓаме од бројките!

Ѓаволот е во деталите, а деталите ја чинат разликата!

Постигнуваме мерливи резултати!

За Market Vision

Основана во 2001 година како резултат на нашите верувања во потребата на пазарот за маркетинг агенција која што ќе ги предвиди потребите на клиентите и ќе понуди врвни решенија за нивните проблеми преку интеграција на различни маркетинг услуги.

Kонтактирајте не

 

info@mvision.com.mk

(+389 2) 3296 440

(+389 2) 3296 062

Kozle 8, Skopje 1000 Macedonia

Created and Developed by Market Vision ®